REKVIZĪTI

SIA “Ditton Nams”
Vienotais reģ. Nr. 41503008238
PVN reģ. Nr. 41503008238
Cietokšņa iela 60, Daugavpils, LV – 5401, Latvija
Norēķinu konts LV 89 CBBR 1127 6672 0001 0
CBBRLV22, BluOr Bank AS

Tālr. 62103186; 62103192; 62103181
Tālrunis ārkārtas situācijās: 28454051
E-pasts: info@ditton.lv

KOMERCNODAĻA

Vitālijs Davidovskis
komercdirektors
Tālr. 62103185
E-pasts: vitalijs.davidovskis@ditton.lv

Olga Kovaļova
komercdarījumu speciāliste
Tālr. 62103187
E-pasts: olga.kovaljova@ditton.lv

Oļegs Galoha
komercdarījumu speciālists
Tālr. 62103187
E-pasts: og@ditton.lv

TEHNISKĀ NODAĻA

Aleksandrs Smirnovs
būvdarbu vadītājs/tehniskais direktors
as@ditton.lv
Tālr. 65428252

GRĀMATVEDĪBA

Tālr. 65428252
E-pasts: info@ditton.lv

VADĪBA

Māris Kursītis
valdes priekšsēdētājs

Andrejs Kursītis
valdes loceklis