Cienījamie TC Ditton apmeklētāji!
Lai padarītu vēl ērtāku mūsu klientu mašīnu satiksmes plūsmu, ir mainītas ceļa zīmes un turpmāk krustojumā, izbraucot no TC DITTON autostāvvietas uz Viestura ielu, jums būs iespēja braukt gan pa labi, gan pa kreisi!
Kā arī 2. fotogrāfijā redzamais Viestura ielas posms tagad ir divvirzienu, tāpēc aicinām jūs pievērst uzmanību ceļazīmēm!
Lai izdevīgi pirkumi kopā ar mums!